Onze arbeidsvoorwaarden

Als je lekker in je vel zit, werk je prettiger en presteer je beter.
Goede arbeidsvoorwaarden dragen daar aan bij.

Salaris

Wij bieden je een goed salaris op basis van de Cao Gemeenten. Jouw salaris is afhankelijk van de schaal waarin je functie is ingedeeld, en -binnen de bandbreedte van de salarisschaal- van jouw vaardigheden en werkervaring. Je ontvangt je salaris uiterlijk op de 15e van de maand. Valt de 15e in het weekend? Dan ontvang je je salaris al op de vrijdag daarvoor.

Individueel KeuzeBudget

Naast je salaris ontvang je een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris(toelagen).
Je vakantiegeld en eindejaarsuitkering zijn onderdeel van dit budget. Het IKB is een persoonlijk budget waarmee je maandelijks keuzes kan maken die aansluiten bij je privé-situatie en je persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld om extra verlof te kopen, in te zetten voor je persoonlijke ontwikkeling of om (gedeeltelijk) uit te laten betalen. Het IKB betekent daarom grotere keuzevrijheid over een deel van je inkomen.

Image

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij het ABP, het pensioenfonds voor de overheid.

Reiskosten

Met onze regeling woon-werkverkeer proberen we het gebruik van het openbaar vervoer (OV) en de fiets zoveel mogelijk te stimuleren, bijvoorbeeld door de mogelijkheid IKB-budget uit te ruilen voor de aanschaf van een fiets, een ruime vergoeding voor de kosten van OV. Kom je met de fiets, auto, motor scooter of lopend, dan is er de mogelijkheid om een mobiliteitsbudget aan te vragen, gebaseerd op een (gemaximeerd) vergoedingsbedrag per kilometer.

Zorgverzekering

Via ons collectieve contract met drie zorgverzekeringen ontvang je korting op de premie van je zorgverzekering, zowel voor jezelf als voor eventuele meeverzekerde gezinsleden (kinderen tot 30 jaar). Daarnaast ontvang je van ons een jaarlijkse financiële tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering.

Werktijden

Een fulltime dienstverband bedraagt 1836 uur op jaarbasis (gemiddeld 36 uur per week). Wil je liever parttime werken? Dat kan. Bij ons kunnen alle functies in principe in deeltijd vervuld worden.

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Werktijden stellen we daarom zo veel mogelijk in overleg vast zodat jij werk en privé zo goed mogelijk op elkaar af kan stemmen.

Verlof

Bij een fulltime dienstverband (gemiddeld 36 uur per week) heb je 194,4 uur vakantieverlof per jaar. 
Heb je behoefte aan extra verlofuren of heb je juist bovenwettelijke verlofuren over, dan kan je die (tot een jaarlijks maximum) eenvoudig kopen of verkopen.

Werk je regelmatig en overwegend op onregelmatige uren, dan krijg je daar ook extra verlof voor.

Ouderschapsverlof

Bij Gemeente Alphen aan den Rijn kennen we gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Tijdens een deel van je ouderschapsverlof krijg je een deel van je salaris doorbetaald. 

Vitaliteit

We willen allemaal graag gezond en vitaal zijn. Als werkgever willen wij hier met ons vitaliteitsprogramma een bijdrage aan te leveren met een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van gezondheid, voeding en beweging. Ook bieden wij de mogelijkheid om fiscaal voordelig te fitnessen. Je voordeel kan, afhankelijk van je belastingtarief, oplopen tot 49,5% van je abonnementskosten.


Hybride werken

Flexibele werktijden en flexibele werkplekken, waaronder thuiswerken, waren bij ons ook voor de Corona-crisis al heel gewoon. Het gemeentehuis is een dynamische werkomgeving met diverse typen flexibele werkplekken en een werkcafé; dé plek voor een inspirerend werkoverleg en toevallige ontmoetingen. Bij onze manier van werken ligt de nadruk op resultaten, flexibiliteit en samenwerking. Wanneer, waar en met wie je werkt om jouw resultaatafspraken te realiseren is primair jouw verantwoordelijkheid. Uiteraard lenen bepaalde functies zich hier beter voor dan andere functies.

De Corona-crisis heeft vanaf maart 2020 echter gezorgd voor een fundamentele verandering in de manier van werken binnen onze organisatie. Hybride Werken is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Hierbij is het type werk bepalend voor de locatie van het werk. Kantoor wordt hierbij veel meer een ontmoetingsplek, bijvoorbeeld om te brainstormen, te inspireren en voor teamvorming. Werkzaamheden die je individueel kan uitvoeren, verricht je hoofdzakelijk vanuit huis.

Image Image

Thuiswerkfaciliteiten

Thuiswerken is bij Gemeente Alphen aan den Rijn heel normaal. Daarom vinden wij het belangrijk om als werkgever een goede thuiswerkplek te faciliteren. Om efficiënt en verantwoord thuis te kunnen werken, krijg je verschillende Arbo- en ICT-faciliteiten in bruikleen, zoals een bureau, bureaustoel en laptop/tablet.

Smartphone

Iedere medewerker krijgt een smartphone in bruikleen. Deze smartphone mag je ook privé gebruiken.

Integriteit

Het vertrouwen in de overheid staat en valt met integriteit. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren en politieke ambtsdragers integer handelen. Als ambtenaar heb je een bijzondere positie. Je verricht werkzaamheden in het algemeen belang. Je salaris wordt met belastinggeld door burgers betaald. Hierdoor ligt jouw gedrag en dat van je collega’s onder een vergrootglas. We werken letterlijk en figuurlijk in een transparant gemeentehuis. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een eigen integriteitbeleid voor alle medewerkers. Voorwaarde voor indiensttreding is dat je een VOG kunt overleggen. En kort na je eerste werkdag dien je de ambtseed of -belofte af te leggen.