Image

Onze manier van werken

Werken aan dienstverlening en wettelijke taken

Iedere medewerker heeft een thuisteam met vakcollega’s en een eigen teamleider. Vanuit je thuisteam werk je aan onze dienstverlening en uitvoering van gemeentelijke taken. De managers dienstverlening geven leiding aan alle teams.

Werken in opgaven

Daarnaast werkt onze organisatie in opgaven:  tien maatschappelijke vraagstukken waar weer allerlei deelprojecten onder vallen. We hebben bijvoorbeeld een opgave 'digitalisering' en een opgave 'klimaat en duurzaamheid'.  Iedere opgave heeft een opgavemanager. Medewerkers uit verschillende teams werken samen aan deze opgaven, met hun thuisteam als basis.

Dienend leiderschap

Onze leidinggevenden werken volgens de principes van ‘dienend leiderschap’. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het werk ligt bij onze medewerkers; zij zijn professional op hun vakgebied. Leidinggevenden zorgen dat medewerkers de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Onze leidinggevenden zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zorgen voor een werkklimaat waarin innovatie en experimenteren de ruimte krijgen.

Image

Onze medewerkers

Bij Gemeente Alphen aan den Rijn werken zo'n 900 collega's, waarvan net iets meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie ligt op 48,5 jaar.

Image